Tafarndai Dinbych

Dw i wastad wedi meddwl byddai’n wych cael adolygiadau John Rowlands-aidd (sy’n adolygu llefydd bwyta) o lefydd yfed bro’r Eisteddfod, ond dw i’n ofni Carl nad y nid fi yw’r dyn gorau ar gyfer Dinbych gan nad ydw i wedi bod ar y piss yn ei hamryw dafarndai ers degawd a mwy. Ond mi roddaf dro arni ta beth…

I ddechrau mae digonedd o ddewis o ran nifer, ond falle sdim lot o amrywiaeth. I feddwl bod hi’n reit tawel yn y dre ar benwythnos arferol erbyn hyn, mond un dafarn sy wedi cau ers i mi ddechrau fy ngyrfa yfed yn fy arddegau.

Mae beth sy’n gwneud tafarn dda yn wahanol i bawb, y peth pwysica i rai yw ble ceir y peint rhata o Carling, neu fel fi, ble sy’n gwerthu cwrw go iawn. Fel tref sy’n gyfoethog yn ei hadeiladau hanesyddol, mae gan lawer o’r tafarndai nodweddion pensaernïol arbennig a hanes lliwgar*.

Ok, digon o falu awyr, dyma ychydig am y tafarndai (NODYN: Gwerthfawrogaf unrhyw gywiriadau yn y blwch sylwadau isod.)

Ddim cweit yn y dref, ond ar gyrion y dref ar ochr y ffordd i Rhuthun. Dyma’r dafarn agosaf i’r Maes. Mae’n le mawr, ond dw i ddim yn siwr os mai tafarn gyda lle bwyta ydy o, neu le bwyta gyda bar mawr. Ta waeth, tro diwethaf roeddwn yn, roedd y bwyd yn dda iawn ac roedd cwrw Bragdy Conwy ar y pwmp.

  Y Railway (cornel Ffordd Rhuthun/ Ffordd y Rhyl)

Y dafarn ail agosaf at y Maes. Rioed wedi bod i’r dafarn hon, gan ei bod hi (fel Y Masons) ar waelod Stryd y Dyffryn, a llawer rhy bell o weddill tafarndai “top dre” ble byddai’r meddwyns nos Sadwrn. Yn ôl y sôn mae’n dafarn neis, llawn stafelloedd bychain ac mae’n gwerthu cwrw go iawn (mae yn fy nghopi o’r Good Beer Guide 2009).

Y Masons (Ffordd Y Rhyl)
Rownd y gornel o’r Railway. Mae llawer o Gymry’r dref dw i’n nabod yn mynd i’r dafarn yma i wylio pêl-droed a rygbi. Unwaith bues i yno, a doedd dim dewis da o gwrw pryd hynny.
Mae Nia nodi’r canlynol yn y blwch sylwadau:

Mae’r Masons wedi ei beintio run lliw a’r pafiliwn…gwerth ymweliad, un o landlordiaid gorau’r dref! A brechdanau am ddim fel arfer ar nos sadwrn!

Mae Alun (y landlord) yn nodi’r canlynol yn y blwch sylwadau:

Os da chi o gwmpas, dowch fewn am beint (cwrw lleol o Bragdai Henllan a Conwy) i’r tafarn piws !!

  Plas Pigot (Ffordd Rhuthun)

Rhyw fath o social club. Gwneud lot o bethau yn ymwneud gyda’r Fyddin. Os yw ar agor i’r cyhoed dyn ystod y Steddfod a ch’in cael eich temptio, cofiwch tydy’r Railway ond rhyw ganllath i ffwrdd.

  Gobaith ac Angor/Hope & Anchor (Stryd y Dyffryn)

Tafarn reit neis, hanner ffordd fyny Stryd y Dyffryn (gyferbyn â Lidl). Y locals wedi dechrau bragu cwrw eu hunain, ac wedi gwneud un arbennig ar gyfer y Steddfod o’r enw ‘Sion y Bodiau’.

  Kings Arms (Stryd y Dyffryn)

Y dafarn gyntaf y dewch ar ei thraws wrth gyrraedd y stryd fawr. Unwaith fues yno, ar roedd y lle’n wag ac yn reit blêr. Newid ei adnewyddu a newid perchenog ers hynny.

  Y Guildhall
  (tu cefn i’r llyfrgell, sy’n werth mynd iddo ar gyfer yr amgueddfa)

Yng nghefn y dafarn yma bydd gigs y Gymdeithas. Y Bull oedd enw fan’ma pan o’n i yn y lle ddiwetha. O edrych ar eu gwefan mae’r lle wedi ei drawsnewid yn llwyr. Mae sawl cwrw go iawn ar gael mae’n ymddengys.

Tafarn OK. Dim byd arbennig.

  Eagles (Back Row)

Fan hyn oedd y dafarn orau am awyrgylch ers talwm. Wedi ei hadnewyddu ers y bues yno ddiwetha ac wedi newid dwylo ambell waith. Drws nesaf ond un i neuadd y dref ble mae gigs Cymdeihtas hefyd.

  White Lion (Back Row)

Tafarn OK, reit dawel. Bach os cofiaf yn iawn.

Tafarn OK, arfer mynd yma dipyn. Bach yn rough ar adegau ar nos Sadwrn.

  Plough (Bridge Street, ger Pwll y Grawys)

Tafarn OK, roedd bwrdd pool yma os cofiaf yn iawn – cyfleus rhwng dwy siop kebab!

  Hand (Pwll y Grawys)

Rioed wedi bod i’r dafarn hon, gan mod i wastad wedi meddwl bod hi’n edrych yn rough, ond ymddengys bod hi yn y Good Beer Guide 2009 (er Jennings oedd y cwrw ar werth bryd hynny)

  ‘Y Brit’/Britannia Inn (Love Lane)

Er gwaetha’r enw, Cenedlaetholwyr Cymreig di-Gymraeg oedd yn rhedeg y lle. Sut gafodd y lle yma ddim ei gau lawr dw i ddim yn gwybod achos dyma oedd meithrinfa yfwrs ifanc Dinbych a’r cylch. Os oedd rhywun dros ddeunaw oed yn yfed yno, rhaid bod nhw’n bedoffeil neu wedi eu gwahardd o weddill tafarndai’r dre. Ewch draw i brofi’r awyrgylch.

  Tu hwnt i’r dref

Mae sawl tafarn dda yng nghefn gwlad gerllaw. Dyna gasgliad. Llandyrnog ydy’r pentre agosaf i’r Steddfod dw i’n meddwl, ac mae lot yn canmol y White Horse yno.


View Tafarndai Dinbych in a larger map

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Adolygiad a'i dagio yn , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

6 Ymateb i Tafarndai Dinbych

 1. Dywedodd Nia :

  Mae’r Masons wedi ei beintio run lliw a’r pafiliwn…gwerth ymweliad, un o landlordiaid gorau’r dref! A brechdanau am ddim fel arfer ar nos sadwrn!

 2. Dywedodd Carl Morris :

  Chwilio ydw i am leoliad ar gyfer cyfarfod. Felly diolch o galon!

 3. Dywedodd Rhodri :

  Blogio ar ei orau Rhys. Dyla Steddfod anfon dolen draw at hwn o’u gwefan! Ges i sesh yn Dimbach rhai blynyddoedd nôl ond dwi’n cofio fawr ddim!

  Newydd ffeindio hwn o 2001 : http://www.bbc.co.uk/cymru/dinbych2001/dinglyn.shtml sydd hefyd yn sôn am dafarndai a chydig o hanes y dre. Gawd bless archif we BBC Cymru!

 4. Dywedodd Alun Jones :

  Newydd ddod ar draws eich sgwrs ynglyn a’r tafarnau yn Nymbych adeg yr Eisteddfod. Meddwl buaswn yn gyrru ebost cyflym i adael i chi wybod bo gennym tudalen ar facebook i’r Masons Arms yn Dinbych – “Masons Arms Denbigh”. Os da chi o gwmpas, dowch fewn am beint (cwrw lleol o Bragdai Henllan a Conwy) i’r tafarn piws !! 🙂 Da ni ar newyddion S4C nos fory hefyd. Os da chi angen fwy o wybodaeth, gadewch neges ar ein tudalen.

  Diolch

  Alun

  • Dywedodd rhys :

   Diolch am adael sylw Alun, dw i wedi rhoi dolen at eich tudalen Facebook yn y cofnod. Dw i’n hoff iawn o gwrw’r ddau fragdy yna, felly bydd rhaid dod draw am o leiaf dau beint 🙂

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *