Efrog

Yn ddiweddar, gofynnodd Geraint i mi am dips am bethau i’w gwneud yn Efrog, gan fod fy rhieni-yng-nghyfraith yn byw gerllaw. Yn hytrach na jyst ebostio stwff ato, dyma gofnod blog yn y gobaith bydd y wybodaeth o ddefnydd i eraill.  Mae rhai o’r canlynol wedi ei gwneud hi i’m map.

Llefydd i weld

 • York Minster – Braidd yn amlwg falle, ond rhaid mynd i weld y lle yma o leiaf unwaith. Mae maint y lle yn unig yn anhygoel.  Mae modd hefyd cerdded i ben un o’r tyrau. Hanner yr hwyl ydy’r daith i fyny ar y grisiau (culion) a chael cerdded ymysg y bwtresi. Mae’r olygfa yn werth chweil, ac mae edrych lawr ar y strydoedd igam-ogam gerllaw fel edrych i lawer ar Ankh-Morpork.
 • Holy Trinity Church (Goodramgate), yn llythrenol yng nghysgod y Minster, mae’r Holy Trinity Church diymhongar yn gyferbyniad llwyr i’w chymydog gyda’i llawr anwastad a’i seti sgwar ochrau uchel. Mae’r lle’n dipyn o werddon os ydych am ddianc o brysurdeb y strydoedd cyfagos. Mae mynedfa iddi drwy fwlch rhwng dau adeilad, felly mae’n hawdd i’w methu.
 • York St Mary’s – Na, does gyda fi ddim fetish am addoldai – mae’r cyn eglwys yma wedi ei thrawsnewid i fod yn ofod ar gyfer installations celf. Fel arfer, un darn o waith anferth sydd i’w weld ar y tro, yn cymryd mantais llawn o uchder yr adeilad. Dw i wedi bod i weld sawl un, a byth wedi’m siomi.
 • City Screen – sinema sy’n dangos ffilmiau amgen tebyg i arlwy Chapter yng Nghaerdydd.
 • Museum Gardens – lle braf i ymlacio os ydy’r tywydd yn heulog. Rhyngddo ag adeilad Oriel Gelf Efrog (sy’n OK), mae adfeilion beth oedd yn adeilad Senedd Lloegr ar un adeg. Mae lle bach hufen ia neis yr olwg ar High Petergate gerllaw.
 • Blue Tree Gallery (Bootham) – oriel gelf fechan yn gwerthu gwaith gan artisitiad lleol

High Petergate. Mae amryw o lefydd bach neis i fwyta/yfed a siopa ar y stryd fechan yma ger y Minster:

 • Cafe Concerto – bwyd neis, lot o quiches a salads hyfryd a gwreiddiol. Reit poblogaidd oherwydd ei leolaid, felly ewch yno’n gynnar os am ginio.
 • Three Legged Mare – un o ddwy dafarn York Brewery. Er ei fod yn dafarn gymharol newydd dw i’n meddwl, mae naws draddodiadol i’r lle (h.y. pyb call) gyda dewis da o holl gwrw’r bragdy. (Minster Ale a Guzzler ydy fy hoff rai i).
 • Lamb & Lion Inn – heb fod yma eto, ond yn edrych yn neis (er drud mwn).

Gyda thafarndai canol y dref, allwch chi ddim mynd o’i le rili yn unrhyw un ohonynt.  Mae’r adeiladau eu hunain i gyd yn hynafol a heb gael eu difethau (a la Brains) ac fe gewch ddewis da o gwrw go iawn ym mhob un. Maen nhw’n cymryd eu cwrw go iawn o ddifri yn y rhan yma o’r byd.  Os ydych am fynd ag ychydig boteli o gwrw gan fragdai Swydd Efrog adre efo chi, mae amryw o siopau arbennigol, dwy ar Stonegate (stryd touristy) o flaen y Minster, offy ar Goodramgate (ble gofynodd y ferch am ID gennyf llynedd – fel joc!), a’r siop fach beryg yma yn Fulford a ddarparodd y cwrw i’n priodas.

Paned a chacen  Mae pobman yn gallu bod yn brysur yng nghanol y dref.

 • Am bach o heddwch, baswn i’n mynd am Gray’s Court, mae’n gymharol ddrud (er falle dim gwaeth na Betty’s Tearooms), ond mae mewn adeilad ffantastig ac wedi ei guddio mewn cwrt tu cefn i’r Minster.
 • Neu am rhywbeth rhatach, triwch Cafe Harlequin (King Square, uwchben siop bwci Labroke’s). Mae’r decor yn eitha plaen, ddim rhy brysur, ond mae’r coffi’n dda a’r perchenog yn gyfeillgar.

Bwyd – Dw i ddim yn mynd allan i fwyta llawer yn Efrog (mam-yng-nghyfraith yn gogyddes dda)

 • Ond os am rhywbeth safonol (ac ychydig yn ffurfiol), mae Middlethorpe Hall, (gan yr un pobl a Neuadd Bodysgallen ger Llandudno).
 • Ar ben arall y pegwn, rhywle sy’n newydd i mi, ond wedi clywed canmol amdano (yn arbennig y tagine cig oen) ydy Xing.
 • Gwerth sbio ar Cheap eats; York on a fork o flog Word of Mouth y Guardian.

[mi dria i gael argymhellion eraill yma]

Be sy mlaen?

 • oneandother.com – dois ar draws y wefan yma cyn ymweliad diweddar. Mae’n wych. Mae cylchrawn y cael ei gyhoeddi hefyd sy ar gael mewn caffis, bariau ac orielau. Tips da am fwyd hefyd.
 • visityork.org – gwefan swyddogol y ddinas ar gyfer ymwelwyr (ac un dda ‘fyd). Mae lot o ddigwyddiadau’n cael eu rhestru yma.

Cerdded

 • Afon Ouse/Rowntree Park.  Cerddwch o’r dref hyd at Millenium Bridge, ger Rowntree Park yn Fulford.  Gallwch amrywio hyd y daith drwy ddechrau wrth bont wahanol yn y dref.  Ar y ffordd, stopiwch am hufen ia mewn caffi bach ger mynedfa’r parc sy gyferbyn a Cliffords Tower, a/neu picio mewn i oriel According to McGee sy ychydig ddrysau i ffwrdd.
 • Waliau’r ddinas – Yr unig ran dw i wedi gerdded ydy o Monkbar (diwedd Goodgramgate), gwrth glocwedd hyd at y bont ger yr orsaf dren. Ddim rhy hir a chyfle i fusnesa mewn i erddi taclus ardal breswyl drud tu cefn i’r Minster.

[os am argymhellion am lefydd i fynd i gerdded gerllaw-ish, holwch yn y blwch sylwadau]

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Teithio a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

1 Ymateb i Efrog

 1. Dywedodd Huw :

  Os am ddipyn o fwyd hwyr, yn lle mynd am kebab neu burger mae lle baedd rhost! Andros o syniad da!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.